ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ??

ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ?

ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଓଡିଶା ସଂଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କର ବହୁ ଗୀତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇ ରହିବ। ଏହି କୁଇଜ଼କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।


post a comment


Related Articles