ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ କେଉଁ ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ??

ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ କେଉଁ ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ?

ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳ ଓଡିଶା ସଂଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କର ବହୁ ଭଜନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇ ରହିବ। ଏହି କୁଇଜ଼କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।


post a comment


Related Articles