କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ??

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ?

କଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର କେଉଁଠି ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଛୁକ? ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ


Related Articles


post a comment