ଓଡିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ପଦ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ?

ଓଡିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ପଦ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ

ଆପଣ କଣ ରାଜନୀତି ରେ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି, ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ପଦ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ


post a comment


Related Articles