କେଉଁ ୪ଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁହ ସହ ମେଳା ଖାଏ??

କେଉଁ ୪ଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁହ ସହ ମେଳା ଖାଏ?

କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କେଉଁ ୪ଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁହ ସହ ମେଳା ଖାଏ


post a comment


Related Articles