ଆପଣ କେଉଁ emoji ପରି ଅଟନ୍ତି,??

 ଆପଣ କେଉଁ emoji ପରି ଅଟନ୍ତି,?

ନୀତି ଦିନରେ ଆମେ ଏତେ emoji ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ,ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ emoji ପରି ଅଟନ୍ତି,କୁଇଜଟି ଖେଳି ଜଣନ୍ତୁ


post a comment


Related Articles