ନାମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ହୃଦୟର ??

ନାମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ହୃଦୟର ?

ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ନିଜ ହୃଦୟକୁ କେତେ ଶୀତଳ ରଖିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି କୁଇଜ କୁ ଖେଳି ଜାଣନ୍ତୁ,"ନାମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ହୃଦୟର ?"


post a comment


Related Articles