ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ?

ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ

ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ

Q1: ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା ?

 • A. ୧୭.୧.୧୮୪୩
 • B. ୧୮.୨.୧୮୪୩
 • C. ୩୦.୧.୧୮୪୩
 • D. ୨୨.୩.୧୮୪୩

Q2: ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ?

 • A. ୧୦.୫.୧୮୩୧
 • B. ୨୨.୧.୧୮୩୧
 • C. ୧୧.୧୨.୧୮୩୧
 • D. ୨୬.୧.୧୮୩୧

Q3: ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା?

 • A. ୨୧.୮.୧୮୦୯
 • B. ୨୨.୯.୧୮୦୯
 • C. ୧୮.୩.୧୮୦୯
 • D. ୩୦.୧୮୦୯

Q4: ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ?

 • A. ୨୨.୪.୧୮୦୯
 • B. ୨୯.୪.୧୮୦୯
 • C. ୧୦.୪.୧୮୦୯
 • D. ୨୮.୪.୧୮୦୯

Q5: କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା?

 • A. ୨୮.୯.୧୮୪୮
 • B. ୪.୯.୧୮୪୮
 • C. ୨୨.୧.୧୮୪୮
 • D. ୧୦.୬.୧୮୪୮

Q6: ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା?

 • A. ୩.୧୧.୧୮୭୭
 • B. ୫.୧୦.୧୮୭୭
 • C. ୯.୧୦.୧୮୭୭
 • D. ୯.୧୦.୧୮୭୭

Q7: ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ରଚୟିତା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ?

 • A. ୩.୨.୧୮୫୩
 • B. ୨୯.୧.୧୮୫୩
 • C. ୧୫.୪.୧୮୫୩
 • D. ୯.୩.୧୮୫୩

Q8: ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?

 • A. ୧୦.୩.୧୮୮୧
 • B. ୨୬.୨.୧୮୮୧
 • C. ୮.୮.୧୮୮୧
 • D. ୫.୧୦.୧୮୮୧

Q9: କେବେ ଡଃ ପର୍ଶୁରାମ ମିଶ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ?

 • A. ୪.୧.୧୮୯୪
 • B. ୨୫.୧.୧୮୯୪
 • C. ୮.୮.୧୮୯୪
 • D. ୧୦.୩.୧୮୯୪

Q10: ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାଶଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ?

 • A. ୫.୮.୧୮୮୪
 • B. ୩.୧.୧୮୮୪
 • C. ୭.୧୦.୧୮୮୪
 • D. ୯.୧୧.୧୮୮୪

post a comment