ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ?

ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି

ପ୍ରତ୍ୱେକ ମାତା ପିତା ନିଜ ସନ୍ତାନ କୁ special ଭାବନ୍ତି,କୁଇଜ ଟି ଖେଳି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି


post a comment


Related Articles