ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଣ କହିବେ ??

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ  ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଣ କହିବେ ?

ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ କିପରି ରହିବ! ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳନ୍ତୁ , ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଣ କହିବେ !


post a comment


Related Articles