ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ରେ ଥିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଏ!?

ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ରେ ଥିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଏ!

ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ର ଗନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଏହି କୁଇଜ଼ ଖେଳି ଜାଣନ୍ତୁ ,ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ରେ ଥିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଏ!


post a comment


Related Articles