ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ନର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଥିଲେ??

 ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ  ନର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଥିଲେ?

ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ନର୍ସ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଜାଣିବାପାଇଁ ଏହି କୁଇଜ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ,ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ନର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଥିଲେ?


post a comment


Related Articles