ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି??

ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି?

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟତା ଅଛି,ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଦେବ ବାସ କରନ୍ତି,କୁଇଜଟି ଖେଳି ଜଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଦେବା,ଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି


post a comment


Related Articles